Bereka Tube
Welcome
Login / Register

Aliimmaa fi Da'ii Bekkaama Adunyaa Kan tahan Dr Bilal Filiips kan Hiidhaaman ta'uu Bekame.

Aliimmaa fi Da'ii Bekkaama Adunyaa Kan tahan Dr Bilal Filiips kan Hiidhaaman ta'uu Bekame.

Dr Bilaal Filiips Eerggaa guyyaa kalleesa Toora Fesbuuk Dhunfaa issaanitiin dabarsaniin Maggaala Filiipins Dava'oo Mana Hiidhaa Emigriishin jedhamuut kan Hiidhamaan ta'uu fi Fayyaa Guttuu irra jiraatu issaanii ibsaniiru. Dr Bilaal Filiips Hawaasa Magggaala Marawii sitii,Zamba'ongaa fi Biyyoota birootis kabaaja fi Jalaala issaniif qaban ibsachuuf Hiriira naggaa bahani galatoomfatuun Hiiriiri naggaa kun akka kayyoo issaa irraa gar birraati hin gedaraamne fi Jequumsi hin kane wammiicha issanii hawasaaf dhihesaaniru.

Ambasadar Naggaa kan Furmaani Dhaloota Barnootan hiikkaama jechuun ejjaanoo qabanii fi Hasaawa Islamawwaa fi Barnoota issaan tasiisaniin Adunyaa gutuu irraati Bekumtii adunyaa guttuu irra kan argatan yoo ta'u Dr Bilaal Sabaaba ifa fi ifati hin bekamneen Biyyooni tokko tokko akka issan biyya issanii hin senneef dangefamaniru. Biyyoota akka issan hin senneef dhorkaman kessaa muraasni Amerikaa, Ingland, Jermeni, Kanadaa , Keniyaa fi Biyyootni biroos barnoota issanii xurreesun Vizaa dhorkataniiru.

Dhuuma irratis Dr Bilaal Filiips Rakkoon issan qunaame guddaa kan hin ta'inii fi Seerraan kan hiikkaamu danda'u ta'uu beksiisaniru. Nelsen Mandelaa Yerroo Apartayiidiit Shoroorkesa jedhamanii Yerroo itti farajamaniit Amerikaan akka inni Biyya Ishii hin senneef Dhorkuu yadaachisuun Dr Bilaalis Dhorkaan Amerikaan Yerroo ammati akka issan biyyaa ishii hin senneef dhorkites kan Mandelaa Wajjiin kan adda hin jire ta'uu ibsaniiru.

Ullaama'aa Keenya Kan Rabbiin Nuuf Haa tiksuu!!!!!!!

 

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles

RSS